Οχήματα ADR – ATP

ΒΑΡΕΑ

Το ΙΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR και ATP.